B

سی ماژور (انگلیسی: B major‎) با مخفف (B) تنالیته‌ای است بر پایه نت سی و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.