Bb

سی بمل ماژور (انگلیسی: B-flat major‎) با مخفف (♭B) تنالیته‌ ایست بر پایه نت سی بمل و طبق فواصل گام ماژور است.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.