Db

ر بمل ماژور (انگلیسی: D-flat major‎) با مخفف (♭D) تنالیته‌ای است بر پایه نت ر بمل و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.